Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:00 đến 22:00
Thứ 7, Chủ nhật: Sáng 8:00 đến 12:00 - Chiều 12:00 đến 22:00